Produkcja przyczep rolniczych

Zapotrzebowanie na przyczepy używane w gospodarstwach rolnych, sadowniczych i przetwórczych, a także w leśnictwie, jest wyraźnym sygnałem na to, że branże te rozwijają się doskonale. Jednak duża liczba zamówień na przyczepy tego typu pokazuje też coś innego: polscy producenci i polskie marki przyczep są doceniane nie tylko w naszym kraju. Na eksport przeznaczamy znaczącą część rodzimej produkcji, a zamówienia cały czas spływają.
Produkcja przyczep rolniczych w firmach takich jak Ursus, znanej chyba każdemu Polakowi, opiera się na wieloletnim doświadczeniu inżynierskim i projektowym. W większości produkowane tam przyczepy rolnicze tworzone są na podstawie projektów i planów, które opracowane zostały kilka dekad temu, a w kolejnych latach jedynie nieznacznie je modyfikowano. Standardowe przyczepy do użytku rolniczego nie potrzebują bowiem żadnych większych zmian w konstrukcji: zmieniono wyłącznie takie detale jak podnośniki ułatwiające wyładunek oraz liczbę otwieranych klap (z jednej do nawet trzech).