Różne formy caravaningu

W ogólnej definicji caravaningiem nazywamy wszelkie formy turystyki mobilnej, czyli takiej, którą uprawia się w przyczepach campingowych lub w camperach. Jednak formy caravaningu jako takiego wcale nie ograniczają się tylko do tych dwóch podziałów. Caravaning coraz częściej dzielony jest również na wewnętrzny (w kraju, w którym mieszkamy) oraz zewnętrzny (obejmujący podróże zagraniczne).
To właśnie ten drugi podział jest dzisiaj najczęściej wykorzystywany w fachowej literaturze. Caravaning zagraniczny wymaga siłą rzeczy większych nakładów finansowych, większego planowania, nierzadko nawet rok wcześniej, i naturalnie większego zaplecza logistycznego. Trzeba na przykład poznać przepisy drogowe i turystyczne kraju, do którego się wybieramy: czy nie musimy wyrobić sobie wizy lub czy nawet prawo jazdy będzie uznawane. Wybierając się w podróż zagraniczną przyczepą lub camperem trzeba również sprawdzić rozmieszczenie pól namiotowych i campingowych, na których będziemy mogli przenocować i uzupełnić zapasy wody.